Forskrift om kommunevåpen, Levanger kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1965-03-26-3
PublisertII 1965 s 310
Ikrafttredelse26.03.1965
Sist endret
Endrer
Gjelder forLevanger kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunevåpen m.v., Levanger

Fastsatt ved kgl.res. av 26. mars 1965. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Levanger kommunestyre den 27. desember 1963 om våpen for Levanger kommune godkjennes.

Kommunevåpenet blir: På rød bunn en stående gull hest.

Kommuneflagget blir: På rød bunn en stående gul hest.