Forskrift om deling av menighet, Ålesund menighet, Voldsdalen menighet, Møre og Romsdal.

DatoFOR-1965-03-26-3687
PublisertII 1965 s 310
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forÅlesund menighet, Voldsdalen menighet, Nordre Sunnmøre prosti, Bjørgvin bispedømme
HjemmelLOV-1953-04-29-1-§1
Kunngjort
KorttittelForskr. om deling av menighet, Ålesund m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 26. mars 1965. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

1.Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer blir Ålesund menighet undr Nordre Sunnmøre prosti i Bjørgvin bispedømme delt ved at Volsdalen skilles ut som selvstendig menighet og soknekall.
2.Kirke- og undervisningsdepartementet får fullmakt til å fastsette de nærmere grenser for Volsdalen menighet.