Forskrift om grenseregulering, Sande og Svelvik kommuner, Vestfold.

DatoFOR-1965-06-25-4
PublisertII 1965 s 663
Ikrafttredelse25.06.1965
Sist endret
Endrer
Gjelder forSande og Svelvik kommuner, Vestfold
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Sande m.fl.

Fastsatt ved kgl.res av 25. juni 1965. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Fra 1. januar 1966 føres Sande kommunes tettbebyggelse på Berger over til Svelvik kommune. Grensa mellom de to kommuner blir slik:

Fra sjøen følger kommunegrensa eiendomsgrensa mellom gnr. 145 br.nr. 5 og gnr. 145 br.nr. 6 nord-vestover inntil den støter mot grensa til gnr. 145 br.nr. 1. Derfra går den i nordøstlig retning langs eiendomsgrensa mellom gnr. 145 br.nr. 1 og gnr. 145 br.nr. 6 til den treffer nåværende kommunegrense som den følger først nordvestover og deretter nordøstover til det punkt der den støter på grensa mellom gnr. 145 br.nr. 1 og 7 i Sande. Herfra går grensa vestover etter den nevnte grenselinje mellom br.nr. 1 og 7 og videre i samme retning etter grensa mellom br.nr. 38 og 7 til hovedgrensa for gnr. 145. Sist nevnte grense følges så i nordlig retning inntil den treffer grensa mellom gnr. 145 br.nr. 7 og gnr. 145 br.nr. 1 (utmark) som så følges ned til Blindevassdraget, der den på ny løper sammen med nåværende kommunegrense.

2.-----