Forskrift om grensefastsettelse, Namdalseid, Namsos og Fosnes kommuner, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1965-08-20-2
PublisertII 1965 s 697
Ikrafttredelse20.08.1965
Sist endret
Endrer
Gjelder forNamdalseid, Namsos og Fosnes kommuner, Nord-Trøndelag.
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om grensefasts., Namdalseid m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 20. august 1965. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

1.Følgende strekning av grensen mellom Namdalseid og Namsos kommuner i Nord-Trøndelag fylke fastsettes å gå slik:

Grensen går fra den tidligere grense mellom Otterøy og Klinga vest for Brannøy, i posisjon 64° og 27,5′ nordlig bredde og 11° 23′ østlig lengde, og får i vestlig retning midt mellom Gåsøyene og Skjerpøya og følger Sundsråsa sør for Hoddøya, nordover ut Tøtdalsråsa og videre midtfjords i sør-Namsen til grensen mot Flatanger, slik at øyene på sørsiden av denne linje blir tilhørende Namdalseid og øyene på nordsiden blir tilhørende Namsos.

2.Følgende strekning av grensen mellom Fosnes og Namsos kommuner i Nord-Trøndelag fylke fastsettes å gå slik:

Grensen går fra sammenstøningspunktet mellom Vikna, Nærøy, Fosnes og Namsos kommuner sør-øst for Græslingen fyr og videre sør-østover midt mellom Allgaren og Maaflæsa og dreier så noe mere øst-sør-øst og går midt mellom Flottra og Stenene og sør-østover midtfjords inn Rødsunda til den tidligere grensen mellom Namsos (Otterøy) og Fosnes kommuner.