Forskrift om opprettelse av sognekall, Kvaløy prestegjeld, Tromøysund prestegjeld, Lenvik prestegjeld, Troms.

DatoFOR-1965-08-27-2
PublisertII 1965 s 704
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forKvaløy prestegjeld, Tromsøysund prestegjeld, Tromsø domprosti, Lenvik prestegjeld, Tromsøysund prestegjeld, Senja prosti, Hålogaland bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskrift om nytt Kvaløy sognekall

Fastsatt ved kgl.res. 27. august 1965. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

1.Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet betemmer blir det opprettet et nytt Kvaløy soknekall under Tromsø domprosti i Nord-Hålogaland bispedømme, bestående av Hillesøy sokn i Lenvik prestegjeld under Senja prosti og et Kvaløy sokn som omfatter de deler av Tromsøysund sokn og prestegjeld under Tromsø domprosti som ligger på Kvaløya, Ringvassøy, Vengsøy og øyene utenfor.
2.Kirke- og undervisningsdepartementet får fullmakt til å fastsette grensen mellom de to sokn i Kvaløy prestegjeld.