Forskrift om kommunenavn, Aurskog-Høland, Søndre Høland, Setskog og Aurskog-Høland kommuner, Akershus.

DatoFOR-1965-09-03-5
PublisertII 1965 s 732
Ikrafttredelse03.09.1965
Sist endret
Endrer
Gjelder forAurskog, Nordre Høland, Søndre Høland, Setskog og Aurskog-Høland kommuner, Akershus
HjemmelL21.12.1956 nr. 3 § 1 jfr. LOV-1956-06-21-9-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Aurskog-Høland

Fastsatt ved kgl.res. av 3. september 1965. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

I medhold av midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

Navnet på den nye herredskommune som ved kgl.res. av 9. oktober 1964, jfr. stortingsvedtak av 4. februar 1965, er opprettet ved sammenslutning av Aurskog, Nordre Høland, Søndre Høland og Setskog kommuner i Akershus fylke, fastsettes til Aurskog-Høland.