Forskrift om nedleggelse og utvidelse av prosti, Strinda prosti, Stjørdal prosti, Nidaros domprosti, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1965-09-24-4
PublisertII 1965 s 742
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forSelbu prestegjeld, Strinda prosti, Selbu prestegjeld, Stjørdal prosti, Malvik prestegjeld, Klæbu prestegjeld, Nidaros domprosti, Nidaros bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om nedleg. av prosti, Strinda m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 24. september 1965. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra 1. oktober 1965 nedlegges Strinda prosti i Nidaros bispedømme. Fra samme tid blir Malvik og Klæbu prestegjeld overført til Nidaros domprosti og Selbu prestegjeld overført til Stjørdal prosti i samme bispedømme.