Forskrift om deling av menighet, Oppsal menighet, Bøler menighet, Tveten menighet, Østre Aker menighet, Grorud menighet, Bretvedt menighet, Nordberg menighet, Veste Aker menighet, Grefsen menighet, Oslo.

DatoFOR-1965-10-01-2
PublisertII 1965 s 751
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forOppsal menighet, Bøler menighet, Tveten menighet, Østre Aker menighet, Grorud menighet, Bretvedt menighet, Østre Aker prosti, Nordberg menighet, Vestre Aker menighet, Grefsen menighet, Vestre Aker prosti, Oslo bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om deling av menighet, Oppsal m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 1. oktober 1965. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

I. Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer blir det gjort følgende endringer i menighetsinndelingen i Oslo:

1.Oppsal menighet deles ved at det skilles ut en ny Bøler menighet.
2.Det opprettes en ny Tveten menighet av deler av Oppsal og Østre Aker menigheter.
3.Grorud menighet deles ved at det skiles ut to nye menigheter, Høybråten og Bredtvedt.
4.Nordberg menighet opprettes av deler av Vestre Aker og Grefsen menigheter.

II. Bøler, Tveten, Bredtvedt og Nordberg menigheter skal hver betjenes av sokneprest og residerende kapellan. Høybråten menighet skal betjenes av sokneprest og kallskapellan, idet kallskapellanembetet i Grorud menighet går over til den nye Høybråten menighet.

III. Kirke- og undervisningsdepartementet får fullmakt til å fastsette de nærmere grenser for Bøler, Tveten, Høybråten, Bredtvet og Nordberg menigheter.