Forskrift om deling av prestegjeld, Vardø prestegjeld, Båtsfjord prestegjeld, Finnmark.

DatoFOR-1965-10-01-3
PublisertII 1965 s 751
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forBåtsfjord kirkesokn, Vardø prestegjeld, Båtsfjord prestegjeld, Varanger prosti, Nordhålogaland bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om deling av prestegjeld, Vardø m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 1. oktober 1965. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra januar 1966 blir Vardø prestegjeld og sokn under Varanger prosti i Nord-Hålogaland bispedømme delt ved at Båtsfjord kommune skilles ut som et eget kirkesokn med samme navn.