Forskrift om grenseregulering, Balsfjord og Målselv kommuner, Troms.

DatoFOR-1965-11-05-3
PublisertII 1965 s 786
Ikrafttredelse05.11.1965
Sist endret
Endrer
Gjelder forBalsfjord og Målselv kommuner, Troms
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grensereg., Balsfjord m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 5. november 1965. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Etter midlertidig lov av 21. juni 1956 om en alminnelig revisjon av den kommunale inndeling blir bestemt:

1.Sørelvmo krets av Balsfjord kommune i Troms fylke overføres til Målselv kommune i samme fylke med virkning fra 1. januar 1966.
2.Kostnader som påløper i samband med gjennomføringen, dekkes av den kommunen som har hatt utgiftene.
3.Denne resolusjon trer i kraft straks.