Forskrift om deling av prestegjeld, Hetland prestegjeld, Rogaland.

DatoFOR-1965-11-26-2
PublisertII 1965 s 805
Ikrafttredelse01.06.1966
Sist endret
Endrer
Gjelder forHetland prestegjeld, Rogaland.
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om deling av Hetland prestegjeld

Kapitteloversikt:

Fastsatt ved kgl.res. 26. november 1965. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet.

I.

Hetland prestegjeld i Hetland prosti i Stavanger bispedømme deles i menigheter og soknekall omfattende:

a.Tastaområdet.
b.Tjensvoll- og Stokkanområdene.
c.Hundvog og de andre øyene i Stavanger kommune inklusive Stavangers del av Austre Åmøy.
d.Hinnaområdet.

Delingen settes i verk etter bestemmelse av Kirke- og undervisningsdepartementet som bemyndiges til å fastsette de nye menigheters navn og grenser og herunder foreta regulering av grensene for de tilstøtende menigheter i de gamle byområder i Stavanger kommune.

II.

- - -