Forskrift om overføring av eiendom fra et sogn til et annet, Heggen prestesokn, Nykirke prestesokn, Modum prestesokn, Buskerud.

DatoFOR-1966-01-07-1
PublisertII 1966 s 4
Ikrafttredelse01.01.1966
Sist endret
Endrer
Gjelder forHeggen prestesokn, Nykirke prestesokn, Modum prestesokn, Eiker prosti, Tunsberg bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om overfør. av eiendom, Heggen m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 7. januar 1966. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer blir gnr. 51, bnr. 1, 2, 13, 14, 20, 23, 24, 28, 32, 42, 47-53, 56-58, 60-68, 72, 78, 87, 89, 90, 91, 95 og 99, gnr. 52, gnr. 53, gnr. 54, gnr. 55, gnr. 56, gnr. 57 og gnr. 58 i Modum herred overført fra Heggen sokn i Modum prestegjeld i Tunsberg bispedømme til Nykirke sokn i samme prestegjeld.