Forskrift om byvåpen og byflagg, Sarpsborg kommune, Østfold.

DatoFOR-1966-03-11-1
PublisertII 1966 s 84
Ikrafttredelse11.03.1966
Sist endret
Endrer
Gjelder forSarpsborg kommune, Østfold
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om byvåpen og byflagg, Sarpsborg

Fastsatt ved kgl.res. 11. mars 1966. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Sarpsborg kommunestyre den 16. desember 1965 om våpen for Sarpsborg by godkjennes.

Byvåpenet blir: På gull bunn en gående svart bjørn over en svart borg.

Byflagget blir: På gul bunn en gående svart bjørn over en svart borg.

Våpenskjoldet kan, der det passer, bli flankert av to skjoldholdere: en opprett svart bjørn som holder et banner dannet som en hvit plastisk lindorm.