Forskrift om regulering av Stavanger politidistrikt og Haugesund politidistrikt i Rogaland fylke

DatoFOR-1966-03-25-2
PublisertII 1966 101
Ikrafttredelse01.07.1966
Sist endret
Endrer
Gjelder forStavanger politidistrikt og Haugesund politidistrikt i Rogaland fylke
HjemmelLOV-1936-03-13-3-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om regulering av politidistrikt

Fastsatt ved kgl.res. 25. mars 1966. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

De områder av Suldal kommune som hører til Stavanger politidistrikt (de tidligere Jelsa og Erfjord kommuner) overføres til Haugesund politidistrikt fra 1. juli 1966.