Forskrift om regulering av politidistrikt. Halden og Sarpsborg politidistrikt i Østfold fylke

DatoFOR-1966-03-25-3
PublisertII 1966 101
Ikrafttredelse01.07.1966
Sist endret
Endrer
Gjelder forHalden og Sarpsborg politidistrikt i Østfold fylke
HjemmelLOV-1936-03-13-3-§3
Kunngjort
KorttittelForskrift om regulering av politidistrikt

Fastsatt ved kgl.res. 25. mars 1966. Fremmet av Justis- og politidepartementet. 

Rømskog kommune og den del av Marker kommune som hører til Sarpsborg politidistrikt (den tidligere Rødenes kommune) overføres fra Sarpsborg til Halden politidistrikt fra 1. juli 1966.