Forskrift om deling av soknekall, Strømsø prestesokn, Tangen prestesokn, Buskerud.

DatoFOR-1966-04-01-2
PublisertII 1966 s 151
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forStrømsø prestesokn, Tangen prestesokn, Drammen prosti, Tunsberg bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om deling av soknekall, Strømsø m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 1. april 1966. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

1.Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter, blir Strømsø soknekall delt ved at det opprettes et Tangen soknekall bestående av Tangen sokn.
2.Fra samme tid nedlegges tredjeprestembetet i Strømsø.