Forskrift om fylkesvåpen og fylkesflagg, Buskerud fylke.

DatoFOR-1966-04-01-3
PublisertII 1966 s 152
Ikrafttredelse01.04.1966
Sist endret
Endrer
Gjelder forBuskerud fylke
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om våpen og flagg, Buskerud

Fastsatt ved kgl.res. 1. april 1966. Fremmet av Kommunal- og arbeidsdepartementet. 

Vedtak av Buskerud fylkesting den 9. november 1965 om våpen for Buskerud fylke godkjennes.

Fylkesvåpnet blir: På sølv bunn en opprett blå bjørn.

Fylkesvåpnet blir: På hvit bunn en opprett blå bjørn.