Forskrift om deling av soknekall, Vågsbygd prestesokn, Vest-Agder.

DatoFOR-1966-04-22-2
PublisertII 1966s 170
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forVågsbygd distrikt i Oddernes sokn, Vågsbygd prestesokn, Kristiansand prosti, Agder bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om deling av soknekall, Vågsbygd

Fastsatt ved kgl.res. 22. april 1966. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

1.Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter blir Vågsbygd distrikt i Oddernes sokn og prestegjeld under Kristiansand domprosti i Agder bispedømme skilt ut som selvstendig menighet og soknekall.
2.Vågsbygd menighet skal betjenes av sokneprest og residerende kapellan.
3.Kirke- og undervisningsdepartementet får fullmakt til å fastsette de nærmere grenser for Vågsbygd menighet.