Forskrift om omregulering av prestegjeld, Verran prestesokn, Malm prestesokn, Verran prestegjeld, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1966-06-03-1
PublisertII 1966 s 237
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forVerran prestesokn, Sør-Innherad, Malm prestesokn, Verran prestesokn, Nord-Innherad, Nidaros bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om omregul. av prestegjeld, Verran m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 3. juni 1966. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

1.Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter, blir Verran sokn i Ytterøy prestegjeld under Sør-Innherad prosti og Malm sokn i Beitstad prestegjeld under Nord-Innherad prosti i Nidaros bispedømme skilt ut fra de nevnte prestegjeld for sammen å danne et nytt Verran prestegjeld under Nord-Innherad prosti.
2.Fra samme tid blir kallskapellanstillingene i Ytterøy og Beitstad prestegjeld nedlagt.