Forskrift om utskillelse av prestegjeld, Blomvåg prestesokn, Hjelme prestesokn, Herdla prestegjeld, Hordaland.

DatoFOR-1966-06-24-2
PublisertII 1966 s 424
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forBlomvåg prestesokn, Hjelme prestesokn, Herdla prestegjeld, Nord-Hordland prosti, Bjørgvin bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om utskil. av prestegjeld, Blomvåg m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 24. juni 1966. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Frå den tid Kyrkje- og undervisningsdepartementet fastset blir Blomvåg og Hjelme sokner i Herdla prestegjeld under Nord-Hordland prosti i Bjørgvin bispedømme skilt ut for saman å utgjera eit eige prestegjeld med namn som departementet fastset.

Frå same tid blir kallskapellanstillinga i Herdla lagt ned.