Forskrift om omregulering av prestegjeld, Tromsøysund prestesokn, Ullsfjord prestesokn, Tromsøy prestesokn, Troms.

DatoFOR-1966-06-24-3
PublisertII 1966 s 424
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forTromsøysund prestesokn, Ullsfjord prestesokn, Tromsøy prestesokn, Tromsø prosti, Nord-Hålogaland bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskrift om prestegjeld i Troms

Fastsatt ved kgl.res. 24. juni 1966. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

1.Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer, blir det opprettet et nytt Tromsøy soknekall bestående av de områder av Tromsøysund sokn og prestegjeld under Tromsø domprosti i Nord-Hålogaland bispedømme som ligger på Tromsøya.
2.Fra samme tid blir Ullsfjord sokn i Lyngen prestegjeld under Troms prosti ført over til Tromsøysund prestegjeld.