Forskrift om opprettelse av soknekall, Nordlandet prestegjeld, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1966-08-26-2
PublisertII 1966 s 479
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forNordlandet prestegjeld, Ytre Nordmøre prosti, Nidaros bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om oppretl. av soknekall, Nordlandet

Fastsatt ved kgl.res. 26. august 1966. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

1.Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter, blir det opprettet et nytt Nordlandet soknekall bestående av de områder av Kristiansund sokn og prestegjeld under Ytre Nordmøre prosti i Nidaros bispedømme som ligger på øya Nordlandet.
2.Fra samme tid nedlegges etter departementets nærmere bestemmelse en prestestilling i Kristiansund prestegjeld.