Forskrift om utskillelse av soknekall, Fyllingsdalen prestesokn, St. Markus prestegjeld, Hordaland.

DatoFOR-1966-08-26-3
PublisertII 1966 s 479
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forFyllingsdalen prestesokn, St. Markus prestegjeld, Bergen prosti, Bjørgvin bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskrift om Fyllingsdalen menighet

Fastsatt ved kgl.res. 26. august 1966. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer blir St. Markus menighet under Bergen domprosti i Bjørgvin bispedømme delt ved at Fyllingsdalen skilles ut som selvstendig menighet og soknekall.

Kirke- og undervisningsdepartementet får fullmakt til å fastsette de nærmere grenser for Fyllingsdalen menighet.