Forskrift om kommunenavn, Birkenes kommune, Aust-Agder.

DatoFOR-1966-08-26-4
PublisertII 1966 s 479
Ikrafttredelse01.01.1967
Sist endret
Endrer
Gjelder forBirkenes kommune, Aust-Agder
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om kommunenavn, Birkenes

Fastsatt ved kgl.res. 26. august 1966. 

Namnet på den nye heradskommunen som det ved kgl.res. av 12. november 1965, jfr. stortingsvedtak av 15. desember 1965, vart vedteke å skipe ved samanslåing av Birkenes, Herefoss og Vegusdal kommunar i Aust-Agder fylke, vert fastsett til Birkenes.