Forskrift om nedlegg. av soknekall og overføring av sokn, Kvikne prestesokn, Tynset prestegjeld, Hedmark.

DatoFOR-1966-09-30-1
PublisertII 1966 s 567
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forKvikne prestesokn, Tynset prestegjeld, Nord-Østerdal prosti, Hamar bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om nedleg. av soknekall, Kvikne

Fastsatt ved kgl.res. 30. september 1966. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter, blir Kvikne soknekall under Nord-Østerdal prosti i Hamar bispedømme nedlagt og Kvikne sokn fra samme tid overført til Tynset prestegjeld under samme prosti.