Forskrift om omregulering av prestegjeld, Hamre prestegjeld, Hosanger prestegjeld, Bruvik prestegjeld, Hordaland.

DatoFOR-1966-09-30-2
PublisertII 1966 s 567
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forHamre prestegjeld, Hosanger prestegjeld, Bruvik prestegjeld, Nordhordland prosti, Bjørgvin bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om omregul. av prestegjeld, Hamre m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 30. september 1966. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Frå den tid og med namn som Kyrkje- og undervisningsdepartementet fastset blir det skipa eit nytt prestegjeld av dei områda av Hamre og Hosanger prestegjeld som høyrer til Lindås og Modal kommunar. Områda som høyrer til Lindås kommune, skal utgjera Vike sokn med Vike kapell som soknekyrkje.

Eksingedal sokn i Hosanger prestegjeld blir frå same tid ført over til Bruvik prestegjeld.

Den attverande Hosanger sokn går over til Hamre prestegjeld, og Hosanger sokneprestembete og Hosanger kallskapellani blir lagt ned.