Forskrift om byvåpen, Namsos kommune, Nord-Trøndelag.

DatoFOR-1966-10-21-2
PublisertII 1966 s 603
Ikrafttredelse21.10.1966
Sist endret
Endrer
Gjelder forNamsos kommune, Nord-Trøndelag
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om byvåpen, Namsos

Fastsatt ved kgl.res. 21. oktober 1966. 

Vedtak av Namsos kommunestyre den 19. desember 1963 om våpen for Namsos godkjennes.

Byvåpenet blir: På rød bunn et gull elghode.

Byflagget blir: På rød bunn et gult elghode.