Forskrift om utskillelse av soknekall, Madla prestesokn, Rogaland.

DatoFOR-1966-12-02-2
PublisertII 1966 s 744
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forMadla prestesokn, Jæren prosti, Stavanger bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om utskil. av soknekall, Madla

Fastsatt ved kgl.res. 2. desember 1966. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

1.Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter blir Madla sokn i Håland prestegjeld under Jøren prosti i Stavanger bispedømme skilt ut som eget soknekall under Stavager domprosti.
2.Fra samme tid nedlegges etter departementets nærmere bestemmelse en prestestilling i Håland prestegjeld.