Forskrift om grenseregulering mellom Sem og Stokke kommuner, Vestfold.

DatoFOR-1966-12-02-3
PublisertII 1966 s 744
Ikrafttredelse01.01.1967
Sist endret
Endrer
Gjelder forSandefjord kommuner, Vestfold
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Sem m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. av 2. desember 1966. 

I medhold av § 1 i lov av 21. desember 1956 om endring i kommunal inndeling blir bestemt:

1.Grensen mellom Sem og Stokke kommuner i Vestfold fylke reguleres i området Brendsrød slik at den med virkning fra 1. januar 1967 følger følgende linje:

Med utgangspunkt nordvest for våningshus til gnr. 86, bnr. 4 og 6 i Stokke følger den nye kommunegrense vestsiden av riksvei E 18 og sydvestover fram til deleskiftet mellom gnr. 42, bnr. 4 og gnr. 86, bnr. 4 ved Brendsrødmyra. Grensen går videre herfra i nordvestlig retning over myra i grensedelet mellom gnr. 42, bnr. 4 og gnr. 86, bnr. 4 fram til gnr. 51, bnr. 107. Herfra følger grensen eiendomsgrensen til gnr. 51, bnr. 107 først i sydvestlig retning, senere i mer vestlig retning og til slutt i nordlig retning over Holmenåsen fram til deleskillet til gnr. 86, bnr. 6 Herfra dreier grensen i øst-sydøstlig retning i felles grense mellom gnr. 51, bnr. 107 og gnr. 86, bnr. 6 fram til grensedelet mellom gnr. 51, bnr. 93. Herfra følger grensen deleskillet mellom gnr. 86, bnr. 6 og gnr. 51, bnr. 93 fram til gnr. 86, bnr. 2. Herfra dreier grensen i nordvestlig retning og følger eiendomsgrensen mellom gnr. 86, bnr. 6 og gnr. 86. bnr. 3. begge på vestre side (av den nye kommunegrensen), og gnr. 86, bnr. 2 på østre side fram til grensedelet til gnr. 94, bnr. 1. Grensen fortsetter i omtrent samme retning i den østre eiendomsgrensen til gnr. 94, bnr. 1 fram til gnr. 94, bnr. 5. Herfra fortsetter grensen i den østre eiendomsgrensen til gnr. 94, bnr. 5 fram til fylkesvei 520.

Kostnader ved gjennomføringen av grenseendringen deles likt mellom Sem og Stokke kommuner.