Forskrift om nedleggelse av soknekall og overføring av sokn, Hægebostad prestesokn, Eiken prestesokn, Lyngdal prestesokn, Vest-Agder.

DatoFOR-1966-12-09-1
PublisertII 1966 s 776
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forHægebostad prestesokn, Eiken prestesokn, Lyngdal prestesokn, Lista prosti, Agder bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om nedleg. av soknekall Hægebostad m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 9. desember 1966. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer, blir Hægebostad soknekall under Lista prosti i Agder bispedømme nedlagt og Hægebostad og Eiken sokn overført til Lyngdal prestegjeld under samme prosti.

Lyngdal prestegjeld skal betjenes av sokneprest og residerende kapellan.