Forskrift om flagg og våpen, Finnmark fylke.

DatoFOR-1967-01-06-6
PublisertII 1967 s 5
Ikrafttredelse06.01.1967
Sist endret
Endrer
Gjelder forFinnmark fylke
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om flagg og våpen, Finnmark

Fastsatt ved kgl.res. 6. januar 1967. 

Vedtak av Finnmark fylkesting 28. november 1964 om våpen for Finnmark fylke godkjennes.

Fylkesvåpenet blir: På svart bunn en gull borg.

Fylkesflagget blir: På svart bunn en gul borg.