Forskrift om sammenslåing av kommuner, Bodø og Bodin kommuner, Nordland.

DatoFOR-1967-01-13-18
PublisertI 1967 s 268 II 1967 s 17
Ikrafttredelse13.01.1967
Sist endret
Endrer
Gjelder forBodø og Bodin kommuner, Nordland
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om sammenslåing av kommuner, Bodø

Fastsatt ved kgl.res. 13. januar 1967. 

Med hjemmel i lov av 21. desember 1956 om endring i kommunal inndeling blir bestemt:

Bodø bykommune og Bodin herredskommune i Nordland fylke sluttes sammen til én bykommune.

Tidspunktet for gjennomføringen av sammenslutningen blir fastsatt senere.