Forskrift om utskilling av prestegjeld, Andenes prestegjeld, Dverberg prestegjeld, Nordland.

DatoFOR-1967-01-20-2
PublisertII 1967 s 30
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forAndenes prestegjeld, Dvergberg p. prestegjeld, Vesterålen prosti, Sør-Hålogaland bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om utskil. av prestegjeld, Andenes m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 20. januar 1967. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

1.Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer, blir Andenes sokn i Dverberg prestegjeld under Vesterålen prosti i Sør-Hålogaland bispedømme skilt ut som eget prestegjeld.
2..........................