Forskrift om omregulering av prestegjeld, Gand prestesokn, Riska prestesokn, Sandnes prestegjeld, Høyland prestegjeld, Hetland prestegjeld, Gand prestegjeld, Jæren prestegjeld, Rogaland.

DatoFOR-1967-03-31-6
PublisertII 1967 s 267
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forGand prestesokn, Riska prestesokn, Sandnes prestegjeld, Høyland prestegjeld, Hetland prestegjeld, Gand prestegjeld, Jæren prestegjeld, Stavanger bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
Rettet14.11.2011 (ortografisk feil rettet opp)
KorttittelForskr. om omregul. av prestegjeld, Gand m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 31. mars 1967. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

1.Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter blir det gjennomført følgende omreguleringer av Sandnes og Høyland prestegjeld under Jæren prosti i Stavanger bispedømme:

Det opprettes et nytt Gand sokn og prestegjeld bestående av områder av Høyland sokn og prestegjeld.

Et område på vestsiden av Gandsfjorden blir overført fra Høyland prestegjeld til Sandnes prestegjeld.

2.Riska sokn i Hetland prestegjeld under Hetland prosti blir overført til Høyland prestegjeld.
3.Departementet får fullmakt til å fastsette de nærmere grenser mellom Sandnes, Gand og Høyland sokn og prestegjeld.
4.Sandnes, Gand og Høyland prestegjeld skal hver betjenes av sokneprest og residerende kapellan.