Forskrift om regulering av kommunegrenser, Ringsaker og Vang kommuner, Hedmark.

DatoFOR-1967-04-07-2
PublisertII 1967 s 275
Ikrafttredelse01.01.1968
Sist endret
EndrerFOR-1966-03-18-3
Gjelder forRingsaker og Vang kommuner, Hedmark
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om reg. av kommunegrenser, Vang m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 7. april 1967. 

I kgl.res. 18. mars 1966 om endring av grensen mellom Ringsaker og Vang kommuner i Hedmark fylke skal sjette ledd i grensebeskrivelsen byttes ut med et nytt sjette ledd.

Grensebeskrivelsen lyder nå slik:

Grensen mellom Ringsaker og Vang kommuner i Hedmark fylke reguleres slik at den med virkning fra 1. januar 1967 følger følgende linje:

Grensen mellom Ringsaker og Vang begynner i det vestre hjørne av matrikkelnr. 4/41 i Vang, hvor Hamar og Ringsaker grenser støter sammen med Vangs grense.

Grenselinjen følger den gamle kommunegrense til denne tøter sammen med eiendomsgrensen for matrikkelnr. 801/2 i Ringsaker. Kommunegrensen fortetter nord-vestover langs eiendomsgrensen mellom matrikkelnr. 801/2 og matrikkelnr. 801/1 til matrikkelnr. 802/50 påtreffes, og videre langs denne eiendoms vestgrense fram til fylkesvegen Stafsberg-Bentrudbakken.

Kommunegrensen følger nevnte fylkesvegs nordre side til eiendomsgrensen mellom 802/56 i Ringsaker og 20/18 i Vang.

Grensen følger eiendomsgrensene mellom 802/56, 802/54 og 802/61-64 på den ene side og 20/18, 20/156 og 20/57 på den annen side til gamle riksveg 50. Grensen krysser gamle riksveg 50 og går på dens østre side til matrikkelnr. 802/51 i Ringsaker. Dette er den gamle kommunegrense mellom Ringsaker og Vang.

Grensen går østover i eiendomsdele mellom matrikkelnr. 802/51 i Ringsaker og matrikkelnr. 20/89 i Vang.

Videre går kommunegrensen langs nordgrensen og østgrensen av matrikkelnr. 20/154 og nordgrensen av 20/210 i Vang, rettlinjet til østsiden av E-6. Herfra følger grensen østsiden av E-6 til 20/1 i Vang. Grensen går langs nordgrensen av 20/1 og 28/1 til Flagstadelvas nåværende djupål.

Grensen følger videre Flagstadelvas djupål til den gamle kommunegrense påtreffes i grensedelet mellom matrikkelnr. 791/2 i Ringsaker og 32/2 i Vang.