Forskrift om grenseregulering, Skjeberg og Halden kommuner, Østfold.

DatoFOR-1967-04-07-4
PublisertI 1967 s 731 II 1967 s 274
Ikrafttredelse01.01.1968
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkjeberg og Halden kommuner, Østfold
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, skjeberg m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 7. april 1967. 

I medhold av § 1 i lov av 21. desember 1956 om endring i kommunal inndeling blir bestemt:

1.Eiendommen Hagelund, gnr. 85, bnr. 5, i Skjeberg kommunei Østfold fylke overføres til Halden kommune i samme fylke med virkning fra 1. januar 1968.
2.Kostnadene ved gjennomføring av grensereguleringen dekkes av Halden kommune.