Forskrift om byvåpen, Fredrikstad kommune, Østfold.

DatoFOR-1967-04-21-7
PublisertII 1967 s 299
Ikrafttredelse21.04.1967
Sist endret
Endrer
Gjelder forFredrikstad kommune, Østfold
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om byvåpen, Fredrikstad

Fastsatt ved kgl.res. 21. april 1967. 

Vedtak av Fredrikstad kommunestyre den 23. februar 1967 om våpen for Fredrikstad by godkjennes.

Byvåpenet blir: På rød bunn en oppreist gull bjørn foran en gull borg.

Byflagget blir: På rød bunn en oppreist gul bjørn foran en gul borg.