Forskrift om nytt prestegjeld, Arna s. prestegjeld, Ytre Arna s. prestegjeld, Arna prestegjeld, Haus prestegjeld, Hordaland.

DatoFOR-1967-05-12-8
PublisertII 1967 s 367
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forArna s. prestegjeld, Ytre Arna s. prestegjeld, Arna
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om nytt prestegjeld, Arna m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 12. mai 1967. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Frå den tid Kyrkje- og undervisningsdepartementet fastset blir det skipa eit nytt Arna prestegjeld av Arna og Ytre Arna sokner i Haus prestegjeld under Osterøy prosti i Bjørgvin bispedømme.

Frå same tid blir det residerande kapellanembetet i Haus prestegjeld ført over til Arna prestegjeld og kallskapellanstillinga i Haus lagt ned.