Forskrift om herredsvåpen, Porsanger kommune, Finnmark.

DatoFOR-1967-06-16-1
PublisertII 1967 s 439
Ikrafttredelse16.06.1967
Sist endret
Endrer
Gjelder forPorsanger kommune, Finnmark
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om herredsvåpen, Porsanger

Fastsatt ved kgl.res. 16. juni 1967. 

Vedtak av Porsanger kommunestyre 28. desember 1966 om herresvåpen for Porsanger godkjennes.

Herredsvåpenet blir:

På rød bunn tre springende sølv rein.

Herredsflaggget blir:

På rød bunn tre springende hvite rein.