Forskrift om byvåpen, Ringerike kommune, Buskerud.

DatoFOR-1967-06-16-2
PublisertII 1967 s 439
Ikrafttredelse16.06.1967
Sist endret
Endrer
Gjelder forRingerike kommune, Buskerud
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om byvåpen, Ringerike

Fastsatt ved kgl.res. 16. juni 1967. 

Vedtak av Ringerike kommunestyre 4. november 1966 om byvåpen for Ringerrike godkjenes.

Byvåpenet blir: På rød bunn en gull ring.

Byflagget blir: På rød bunn en gul ring.