Forskrift om regulering av prestegjeld, Lensvik prestesokn, Agdenes prestesokn, Stadsbygd prestegjeld, Ørlan prestegjeld, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1967-06-30-3
PublisertII 1967 s 480
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forLensvik prestesokn, Agdenes prestesokn, Stadsbygd prestegjeld, Ørland prestegjeld, Agdenes prestegjeld, Nord-Fosen prosti, Lensvik prestegjeld, Agdenes prestegjeld, Stadsbygd prestegjeld, Ørland prestegjeld, Sør-Fosen prosti, Nidaros bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om regul. av prestegjeld, Lensvik m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 30. juni 1967. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter blir Lensvik sokn i Stadsbygd prestegjeld under Nord-Fosen prosti og Agdenes sokn i Ørland prestegjeld under Sør-Fosen prosti i Nidaros bispedømme skilt ut fra de nevnte prestegjeld for sammen å danne et nytt Agdenes prestegjeld under Sør-Fosen prosti.