Forskrift om grenseregulering, Fredrikstad og Onsøy kommuner, Østfold.

DatoFOR-1967-07-07-7
PublisertII 1967 s 521
Ikrafttredelse01.01.1968
Sist endret
Endrer
Gjelder forFredrikstad og Onsøy kommuner, Østfold
HjemmelLOV-1956-12-21-3-§1
Kunngjort
KorttittelForskrift om grenseregulering, Fredrikstad m.fl.

Fastsatt ved kgl.eres. 7. juli 1967. 

I medhald av § 1 i lov av 21. desember 1965 om endring i kommunal inndeling blir bestemt:

1.De to områder av Onsøy herredskommune i Østfold fylke som ligger på Rolvsøya øst for Kjølbergelven, overføres til Fredrikstad bykommune i samme fylke med virkning fra 1. januar 1968.
2.De persomer som bor på de under 1 nevnte områder, skal ved det ordinære kommunevalg høsten 1967 opptas i manntallet for Fredrikstad kommune.
3.Kostnadene ved gjennomføring av grensereguleringen dekkes av Fredrikstad kommune.