Forskrift om regulering av domssogn, Glemmen prestesokn, Onsøy domssokn, Fredrikstad domssokn, Vestfold.

DatoFOR-1967-09-08-2
PublisertII 1967 s 616
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forGlemmen prestesokn, Onsøy domssokn, Fredrikstad domssokn, Fredrikstad domprosti, Borg bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om regul. av domssogn, Glemmen m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 8. september 1967. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Glemmen sogn av Fredrikstad by overføres i sin helhet fra Onsøy domssogn til Fredrikstad domssogn fra 1. januar 1968.