Forskrift om nedleggelse av soknekall, Skåtøy prestegjeld, Bamle prestegjeld, Telemark.

DatoFOR-1967-09-15-5
PublisertII 1967 s 621
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkåtøy prestegjeld, Bamle prestegjeld, Bamle prosti, Agder bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om nedleg. av soknekall, Skåtøy m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 15. september 1967. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer blir Skåtøy soknekall under Bamble prosti i Agder bispedømme nedlagt og Skåtøy sokn overført til Kragerø prestegjeld under samme prosti.

Fra samme tid opprettes et residerende kapellanembete i Kragerø prestegjeld.