Forskrift om byvåpen og byflagg, Flora kommune, Sogn og Fjordane.

DatoFOR-1967-10-06-3
PublisertII 1967 s 648
Ikrafttredelse06.10.1967
Sist endret
Endrer
Gjelder forFlora kommune, Sogn og Fjordane
HjemmelSedvanerettslige regler
Kunngjort
KorttittelForskrift om byvåpen og byflagg, Flora

Fastsatt ved kgl.res. 6. oktober 1967. 

Vedtak av Flora kommunestyre 20. mai 1967 om våpen for Flora vert godkjent.

Byvåpenet vert: På raud botn tre sølv sildar i skrå-stilling.

Byflagget vert: På raud botn tre kvite sildar i skrå-stilling.