Forskrift om opprettelse av residerende kapellaneembete, Byåsen menighet, Byåsen prestegjeld, Sør-Trøndelag.

DatoFOR-1967-10-13-1
PublisertII 1967 s 654
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forByåsen menighet, Byåsen prestegjeld, Nidaros prosti, Nidaros bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskrift om res.kap., Byåsen menighet

Fastsatt ved kgl.res. 13. oktober 1967. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer

1.opprettes et residerende kapellanembete i Byåsen menighet i Trondheim,
2.nedlegges et kallskapellani samme sted.