Forskrift om opprettelse av residerende kapelllanembete, Hammerfest prestegjeld, Finnmark.

DatoFOR-1967-11-03-3
PublisertII 1967 s 669
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forHammerfest prestegjeld, Hammerfest prosti, Nord-Hålogaland bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om oppretl. av res.kap., Hammerfest

Fastsatt ved kgl.res. 3. november 1967. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet bestemmer blir det opprettet et residerende kapellanembete i Hammerfest prestegjeld under Hammerfest prosti i Nord-Hålogaland bispedømme.