Forskrift om nytt prestegjeld, Husnes prestegjeld, Kvinnherad prestegjeld, Fjelberg prestegjeld, Skånvik prestegjeld, Hordaland.

DatoFOR-1967-11-09-1
PublisertII 1967 s 682
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forHusnes, Husnes prestegjeld, fastlandsdelen av Eid, Kvinnherad prestegjeld, Holmdal, Fjelberg prestegjeld, Holmdal, Skånvik prestegjeld, Nordre Sunnhordland, Bjørgvin bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om nytt prestegjeld, Husnes m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 9. november 1967. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Frå den tid Kyrke- og undervisningsdepartementet fastset blir det skipa eit nytt Husnes prestegjeld under Nordre Sunnhordland prosti i Bjørgvin bispedømme av Husnes sokn i Kvinnherad prestegjeld utvida med fastlandsdelen av Eid sokn i Fjelberg prestegjeld (Valen krins), og Holmedal sokn av Skånevik prestegjeld.

Frå same tid blir det residerande kapellanembete i Kvinnherad prestegjeld lagt ned.