Forskrift om fastsetting av navn på prestegjeld, Bruvik prestegjeld, Vaksdal prestegjeld, Hordaland.

DatoFOR-1967-11-09-2
PublisertII 1967 s 681
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forBruvik prestegjeld, Vaksdal prestegjeld, Osterøy prosti, Bjørgvin bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om navn på prestegjeld, Bruvik m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 9. november 1967. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Frå 1. januar 1968 blir namnet på Bruvik prestegjeld under Osterøy prosti i Bjørgvin bispedømme endra til Vaksdal.