Forskrift om opprettelse av nytt sokn og prestegjeld, Skjold prestesokn, Søreide prestesokn, Birkeland prestegjeld, Fana prestegjeld, Hordaland.

DatoFOR-1967-12-08-3
PublisertII 1967 s 742
Ikrafttredelse
Sist endret
Endrer
Gjelder forSkjold prestesokn, Søreide prestesokn, Birkeland prestegjeld, Fana prestegjeld, Midhordland prosti, Bjørgvin bispedømme
Hjemmel
Kunngjort
KorttittelForskr. om oppretl. av nytt sokn, Skjold m.fl.

Fastsatt ved kgl.res. 8. desember 1967. Fremmet av Kirke- og undervisningsdepartementet. 

Fra den tid Kirke- og undervisningsdepartementet fastsetter blir det opprettet et nytt sokn og prestegjeld under Midhordland prosti i Bjørgvin bispedømme av Skjold og Søreide kretser av Birkeland prestegjeld med tillegg av et tilstøtende område av Fana prestegjeld og med grenser og navn som fastsettes av departementet.

Fra samme tid går det residerende kapellanembete i Birkeland prestegjeld over til det nye prestegjeld.